Voldtekt = Sex uten samtykke!

Til sommeren får Sverige forhåpentligvis en lov som bekrefter at ethvert menneske har rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og at alle former for seksuell omgang skal være frivillig. Det burde være en selvfølge.

Norsk lov burde være i tråd med internasjonal rett
Internasjonale menneskerettslige standarder er tydelige på at voldtekt skal defineres som seksuell omgang uten oppriktig samtykke. Dette kommer blant annet til uttrykk i Generell Anbefaling 35 fra FNs Kvinnekomité, og i Europarådets Istanbulkonvensjon som Norge nylig har ratifisert.

Det bør være en selvfølge å endre voldtektsbestemmelsen i norsk straffelov i tråd med internasjonal rett.

FN har allerede ved flere anledninger oppfordret Norge til dette.

Alle tilfeller av voldtekt må inkluderes

Utgangspunktet for norsk voldtektslovgivning er å beskytte retten til seksuell selvbestemmelse og personlig integritet. Voldtektsbestemmelsen inneholder imidlertid ikke et krav om at den seksuelle omgangen skal være frivillig, men beskriver i stedet omstendighetene som utelukker et gyldig samtykke. Da rettes oppmerksomheten vekk fra det manglende samtykket. Man fokuserer heller på de kvalifiserende omstendighetene, som bruk av vold, truende adferd, eller bevisstløshet hos den som er utsatt.

Amnesty finner det svært problematisk at nåværende voldtektslovgivning ikke fanger opp alle tilfeller av voldtekt.

Kripos har i sin voldtektsrapport fra 2012 påpekt at særlig festrelaterte voldtekter henlegges fordi saker faller utenfor den nåværende juridiske definisjonen av voldtekt. Her blir det gjerne ikke benyttet vold, men gjerningspersonen utnytter offerets manglende evne til å gjøre motstand.

Samtykkebasert voldtektsbestemmelse
Utviklingen av den strafferettslige definisjonen av voldtekt speiler en samfunnsutvikling som i stadig større grad vektlegger individets rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet. I flere land, blant annet Storbritannia, Irland, Belgia og Canada, har dette ført til at retten til seksuell selvbestemmelse og personlig integritet er tydeliggjort gjennom en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. I Norge har det så langt resultert i en bestemmelse om grov uaktsom voldtekt i straffeloven i 2000, og en rettspraksis som fra 2013 sidestiller såkalt «sovevoldtekt» med andre former for voldtekter.

Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. En rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS 2014) viser at hver tiende kvinne i Norge har vært utsatt for en voldtekt minst én gang i løpet av livet. Halvparten var ikke fylt atten år da overgrepet skjedde. Omfanget av voldtekt går heller ikke ned over tid, og yngre kvinner rapporterer i like stor grad om voldtekt som eldre.

#metoo kampanjen bekrefter med all tydelighet at forståelsen av og respekten for retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet er svært mangelfull. Også derfor er det nødvendig å få på plass en voldtektsbestemmelse i den norske straffeloven som stadfester en tydelig rettslig norm om at alle former for seksuell samhandling må være frivillig, og bygge på et gjensidig samtykke.

Helt enkelt: voldtekt er seksuell omgang uten samtykke.

Amnesty Norge har en pågående underskriftskampanje som krever at myndighetene må endre straffelovens voldtektsbestemmelse slik at den tydeliggjør at voldtekt er seksuell omgang uten oppriktig samtykke, i overenstemmelse med internasjonale menneskerettigheter.

 


TEKSTFORFATTEREN:

Ingrid Valde
Leder i Amnesty Ålesund Ungdom
@Amnesty_Norge på Twitter.


Før du stikker – vil du skrive neste innlegg om inkludering eller samfunn? Send en mail til flytfrem@gmail.com.
Aldri skrevet og publisert før? Don´t worry vi hjelper deg!

Menn som var på byen i helga, vi må snakke sammen.

[dropcap]Jeg trenger nemlig å få en bekreftelse på at dere ikke er like sjanseløse på å lese signaler på ja og nei som media fremstiller og som en ofte kan få inntrykket av på byen. Dette er noen hendelser fra byturen til meg og mine venninner en helg etter at #metoo hadde begynt å ta av. Vi ble sjekket opp av menn, på bra respektfulle måter, men også på måter som var ubehagelige. I løpet av en av hendelsene under kommer det to ulike menn bort og presenterer seg. De ønsker tilsynelatende å hjelpe den som blir sjekket opp en mulighet til å forlate samtalen om hun ønsker. Hvilken av hendelsene under tror du det var?

Hendelse 1: Mine venner og jeg er i 20 åra og vi satt og hadde det koselig, så kommer det en 50+ år gammel, overstadig beruset mann bort til mine venner, han står og henger over dem og snakker, han står alt for nær og hele kroppsspråket til venninna mi lyser at dette er ubehagelig. Dette er andre gang samme mannen kommer bort og han blir avvist gjentatte ganger uten å vise tegn til å ville flytte seg.

Hendelse 2: Mann som jeg tipper er på min alder, kanskje litt eldre kommer bort og han er så overstadig beruset at han ikke klarer å snakke om annet enn at han egentlig er en fornuftig fyr, men han har drukket for mye nå, og hele samtalen består for det meste av enveis kommunikasjon fra hans side. Jeg sier at jeg ikke har noe mer å si til han og avslutter samtalen og avviser han uten at han går.

Hendelse 3: En jevnaldrende kompis av en jeg var med på byen med kommer bort og hilser på meg. Han er kanskje lett påvirket. Det er tydelig i løpet av samtalen at han ønsker å sjekke meg opp, og jeg sier i fra at det er jeg ikke interessert i, og vi ender opp med å sitte å prate lenge om likestilling, politikk og livet. Jeg koser meg og lærer masse i løpet av samtalen.

Og nå kan du gjette! Hvilken hendelse tror du det var? Hvilken situasjon tenker du at noen kanskje følte de burde gripe inn?

Skjermbilde 2018-02-27 08.09.07
Foto: http://www.ta.no

Skjermdup fra Telemarksavisa «Slik vurderer bartenderen deg».

Jeg håper du blir overrasket og at det viser at du ikke er like håpløs på å tolke signaler som media av og til fremstiller det som. For hvis du gjettet hendelse 3 har du rett! Kanskje blir du ikke like overrasket om jeg sier at han jeg hadde en hyggelig samtale med i hendelse 3 var en som har bakgrunn fra Rwanda. Jeg setter pris på om de mennene som kom bort ville sjekke om jeg hadde det bra, og de gjorde det på en veldig fin måte. Men jeg vil tro at hvis de hadde sjekket kroppsspråket mitt så ville de skjønt at jeg koste meg. På meg så virket det som om det var situasjonen av en norsk-Rwander og en hvit jente som snakket sammen som var så unaturlig at de tenkte dette var verdt å sjekke om var ok.

Det er kjempe bra at menn har fått øynene enda mer opp etter #metoo og ønsker å bidra, men se reaksjonen, ikke situasjonen. Ser det ut til at en av personene har det ubehagelig? Og det er nok bedre å bryte inn en gang for mye enn en gang for lite.

Det er ikke lov å være åpenbart påvirket på et utested. I tillegg bør vel et hvert utested med respekt for sine gjester kaste ut gjester som plager andre gjester. La oss derfor bruke dette. Få de som oppfører seg ubehagelig ut av utestedet. Tough love, men kanskje de lærer til neste gang og ikke drikker så mye at de ikke klarer å styre impulsene sine. Så vær en kjernekar! Si ifra til en vakt/ bartender eller gå bort hils og spør om det går greit om det ser ut som en person har det ubehagelig i situasjonen.

 


TEKSTFORFATTEREN

Ingrid Rabbe Larsen
Ingrid Rabbe Larsen
Sosionom
@IngridRabLa

 


Før du stikker
– vil du skrive neste innlegg om livstil, likestilling eller #metoo?  
Send en mail til flytfrem@gmail.com. Aldri skrevet og publisert før? Don´t worry vi hjelper deg!